Wat wil je?

Waar wil je aan bijdragen? Wie wil je zijn?

Van binnen naar buiten

Als je voor jezelf helder hebt wat je wilt, dan kun je het duidelijk maken aan anderen. Dan kun je onderzoeken welke kansen er voor je zijn. Dan kun je daar anderen bij betrekken.

Dan hoef je weinig te solliciteren

Laat me dat toelichten.

Veel mensen reageren alleen op vacatures. Ze zijn veel tijd en moeite kwijt aan de voorbereiding en aan de sollicitatieprocedures. En ze leren de organisatie en de functie pas goed kennen tijdens die gesprekken.

Dat kun jij handiger doen. Jij kunt al netwerken en je oriënteren voordat je gericht gaat solliciteren.

Wanneer jij weet wat je wilt en wat je zoekt.

Ik help je om helder te krijgen wat je wilt – en om actie te ondernemen

Wil je weten wat je wilt?

Wil je weten hoe je daar komt? In je huidige baan of in een volgende?

Wil je snel éen of twee gesprekken?