Veel beginnend onderzoekers zijn onzeker over de koers van hun onderzoek. Ze vinden het moeilijk om met de autoriteit van hun baas om te gaan en tegelijkertijd hun eigen autonome keuzes in te brengen. Ze geven niet goed aan wat ze ambiëren en wat ze nodig hebben om te kunnen slagen met hun promotie. Dat is heel begrijpelijk. Want ze voelen zich onzeker en misschien ook niet helemaal bekwaam genoeg in het onderzoek én in het omgaan met een werkgever. Toch is het goed mogelijk om een goede onderzoeker te worden en een promotie-onderzoek te schrijven waar jij trots op kunt zijn en waar je baas tevreden mee is. Bedenk dan met name in de eerste maanden wat jíj wilt:
- Concretiseer je onderzoeksdoel. Het voornaamste is dat je voor ogen hebt wat je met je onderzoek wilt.Wanneer vind je het zelf geslaagd en zul je trots zijn als je publicatie er ligt? Waar ligt je belangstelling? Waar moet je eindproduct voor jóu aan voldoen, wil je er trots op zijn? De antwoorden op deze vragen vormen je eigen kader.
- Van wie is het onderzoek uiteindelijk? Je bent misschien aangenomen op een onderzoeksvoorstel dat door anderen is geschreven. En tegelijkertijd weet je dat jíj straks bij je promotie de richting, de afzonderlijke keuzes gaat verdedigen. Dus bedenk steeds wat jij wilt en doe daarover voorstellen. Wees niet te afwachtend, neem risico’s met verwoorden wat je wilt.
- Welke vaardigheden wil jij ontwikkelen? Bedenk zelf welke vaardigheden je nodig hebt voor je onderzoekswerk. Je functiebeschrijving geeft daar al informatie over. Denk daarbij ook verder vooruit: welke beroepsopties wil je na deze baan open houden? En dus: welke capaciteiten wil je extra ontwikkelen en welke ervaring wil je in deze baan extra opdoen? Oriënteer je bij collega’s over het inplannen van aanvullende taken. Kortom: beïnvloed je ontwikkeling.
- Wat zijn de voorwaarden om te slagen? De één vindt het stimulerend om zelf alles in zijn werk uit te moeten zoeken. De ander wil graag eerst duidelijkheid over de verwachtingen en duidelijke positieve feedback om prettig te werken. Wat heb jíj nodig qua begeleiding aan uitdaging en bemoediging? Kijk naar eerdere situaties in je leven, waarin je gestimuleerd werd of bevestigd in wat je deed.
Weet je ook welke valkuilen er voor je zijn? Als je dat weet, kun je maatregelen nemen. Communiceer wat je nodig hebt met je begeleider; en haal dat wat je nodig hebt om goed te functioneren desnoods ergens anders.

Toewerken naar een promotie is een spannend proces. Het proces kent zeer verschillende fases van verkennen, data verzamelen en interpreteren, schrijven en presenteren. De ene fase kan je meer motiveren dan de andere. Maar hoe beter je in iedere fase in staat bent om om te gaan met je eigen ambitie, motivatie en behoeften, hoe gestroomlijnder het proces verloopt. En degene die het best in staat is om keuzes te maken die aansluiten bij jouw ambitie en capaciteiten, ben jij.

Veel succes ermee!

Deze tekst maakt deel uit van de nieuwsbrief van juni 2007.
Abonneer je op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief krijg je automatisch één maal per twee maanden toegestuurd. In de nieuwsbrief vind je zowel tips om succes te hebben in je loopbaan, als tips over interessante congressen, als info over recent verschenen wetenschappelijke artikelen.

Elders Loopbaan