Moeiteloos begeleiden van je studenten

Jeanet

Als universitair docent ben je verantwoordelijk voor het goed begeleiden van studenten bij hun bachelor- en masterscriptie. Deze begeleiding verloopt waarschijnlijk niet altijd even vlekkeloos. Sommige studenten zijn niet zo zelfstandig als je zou willen, ze zijn afwachtend of vragen veel tijd van je.

Erg begrijpelijk dat deze begeleiding lastig is. Je wilt dat er een goede bachelor- of masterscriptie wordt afgeleverd, maar met een afwachtende, onzekere student is dat nog niet zo makkelijk. Worstelende studenten wil je graag helpen.

Vaak leidt dit ertoe dat je extra toelichting gaat geven en het werk van hen overneemt door al het ingeleverde werk tot in detail te verbeteren. Dat kost jou veel tijd en de student leert hier niet veel van.


Hoe kun je dat oplossen en ervoor zorgen dat het jou niet meer zoveel tijd kost, maar dat het je zelfs werk kan schelen?

Ik geef je drie tips:

1. Bedenk wat je eisen zijn.

Vóórdat je met de student aan de slag gaat, bedenk je welke eisen je stelt aan het schrijven van een goede scriptie. Let daarbij op de volgende aspecten:

 

a) Wanneer vind je dat de scriptie een goede scriptie is? (kwaliteitseisen)
Als je nog niet eerder dergelijke opdrachten hebt gegeven: noteer eerst waar je content mee zult zijn. Stel jezelf daarna vragen om dit te vertalen naar specifieker gedrag.
 • De afbakening van het onderwerp moet helder zijn: Welk antwoord geeft de scriptie op welke vraag?
 • Welke eisen heb je ten aanzien van respectievelijk voorlopige versies en het eindproduct wat betreft opbouw, verzorging en inhoud?
 • Welke vaardigheden wil je dat de student leert tijdens het schrijven van de scriptie? Hoe formuleer je dat en hoe bouw je dat op?

b) Hoe werk je graag? En wat verwacht je daarom van de student? (proceseisen)

Als je al ervaringen met eerdere studenten hebt, kun je nagaan wat je toen prettig vond gaan. Waar had dat mee te maken? Wat beïnvloedde dat goede resultaat? Ervaringen van je collega’s kunnen hierbij ook helpen.

Om je proceseisen helder te krijgen, kun je de volgende vragen stellen:

 • Wanneer en hoe moet de student (een gedeelte van) de scriptie inleveren?
 • Waarvoor ben je bereikbaar en waarvoor niet? Wanneer ben je bereikbaar?
 • Wat is de procedure als de student vastloopt? Kan hij of zij om feedback vragen als het niet lukt? Zo ja, wanneer en hoe vaak?

2. Communiceer je eisen en je verwachtingen.

Als je helder hebt wat je criteria zijn voor de scriptie en het proces, dan kun je ze in principe duidelijk communiceren. Hoe begin je hiermee?

 • Beschrijf de opdracht inclusief het doel ervan en een toelichting voor je studenten en publiceer dit samen met je criteria op Blackboard of een ander digitaal medium.
 • Bij de eerste ontmoeting met je student(en):

1. Check of de toelichting duidelijk is

2. Herhaal wat is afgesproken

Het belangrijkste is dat mijn cursushandleiding veel duidelijker is dan voorheen, waardoor de studenten beter weten wat ik van ze verwacht en wat ze moeten doen om aan die verwachtingen te voldoen. Ze zijn daardoor veel beter voorbereid.

De ideeën die we hebben besproken heb ik al in de praktijk gebracht bij drie verschillende scriptiegesprekken, en tot mijn niet geringe verbazing vinden de studenten het prima dat ik niet meer alle deadlines instel, alle documenten woord voor woord corrigeer en voor ieder wissewasje bereikbaar ben! Dit is echt een last van mijn schouders.’Isabella, universitair docent.

3. Gebruik vriendelijke en duidelijke manieren om te communiceren.

 • Besteed allereerst aandacht aan de relatie met de student (of andere persoon). Maak kennis, hoor wat hem/haar boeit en bezighoudt.
 • Selecteer je belangrijkste criteria en eisen.
 • Geef je eisen en verwachtingen aan door concrete resultaten te benoemen; tussenresultaten, eindresultaten. “Ik verwacht dat je voor 21 december een hoofdstukkenindeling van je scriptie mailt in maximaal 3 A4’tjes.”
 • Formuleer vriendelijk en neutraal; zo is het geen punt als je eisen aangeeft.
 • Formuleer je verwachtingen in de voltooide tijd. Bijvoorbeeld: “Op 21 december heb je de huidige versie ingeleverd en heb je een vraag geformuleerd wat je tijdens het begeleidingsgesprek nodig hebt om verder te komen.”
 • Weet je student hoe hij de opdracht aan moet pakken? De ene student heeft direct een idee hoe hij/zij dit aan gaat pakken en heeft dus geen nadere instructies hiervoor nodig. Terwijl andere studenten echter moeilijk kunnen starten omdat ze geen idee hebben hoe ze e.e.a. aan moeten pakken. Je kunt dit eenvoudig checken door te informeren ‘wat heb je nodig om dit te realiseren?’

Wanneer je niet gewend bent aan deze vorm van communiceren kan het misschien nogal overdreven overkomen. In dat geval is het aan te raden dit uit te proberen in een setting die tamelijk gemakkelijk is voor je. Bijvoorbeeld met een student die je al kent. Of wanneer je deze vorm straks in een groepssetting nodig hebt probeer je het uit in een een-op-een contact.

‘Voor mezelf betekent dit allemaal dat ik in elk geval veel minder tijd kwijt ben aan de voorbereiding, en dat ik veel meer begeleider ben dan iemand die alles voor hen doet. En dat vind ik enorme winst!’ Isabella, universitair docent.Neem waar wat werkt!

Ik ben benieuwd hoe je begeleiding verandert als je deze tips in de praktijk brengt. Probeer het uit en mail je succes!

Reageer!

Isabella heeft in slechts twee gesprekken met mij geleerd om dit te beheersen. Zie haar opmerkingen in de groene tekst! Wil jij in jouw specifieke situatie met meer duidelijkheid communiceren of loop je tegen andere lastige situaties aan, mail dan je vragen! 

Ken je anderen voor wie deze nieuwsbrief interessant zou kunnen zijn? Mail deze nieuwsbrief dan aan hen door! Ze kunnen zich ook abonneren via http://www.eldersloopbaan.nl/

’n Goeie tijd!

Elders Loopbaan

Je kunt je abonnement op deze e-zine hier opzeggen of wijzigen.