Copyright

Deze internetsite geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze internetsite is bestemd voor eigen gebruik en/of voor gebruik door klanten van Elders Loopbaan waarbij het niet is toegestaan deze internetsite te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Elders Loopbaan is het niet toegestaan deze internetsite op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of anderszins beschikbaar te stellen op een computernetwerk. Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Elders Loopbaan tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Elders Loopbaan is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Op de op deze site gebruikte foto’s rust persoonlijk copyright van fotograaf Willem van der Vlies (www.fotostudio155.com)

Nieuwe stap? Begin met een aantrekkelijk beeld!

‘Begin met EEN AANTREKKELIJK BEELD’ Na de vakantie hink je misschien nog op twee benen: je ene been staat nog ontspannen in vakantietempo en je andere been is al bereid om te sprinten in werktempo.In de workshop Begin met EEN AANTREKKELIJK BEELD...

Lees meer >>