Copyright

Deze internetsite geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze internetsite is bestemd voor eigen gebruik en/of voor gebruik door klanten van Elders Loopbaan waarbij het niet is toegestaan deze internetsite te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Elders Loopbaan is het niet toegestaan deze internetsite op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of anderszins beschikbaar te stellen op een computernetwerk. Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Elders Loopbaan tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Elders Loopbaan is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Op de op deze site gebruikte foto’s rust persoonlijk copyright van fotograaf Willem van der Vlies (www.fotostudio155.com)

Het is zover...

Aan het begin van de zomer is het zover: mijn website eldersloopbaan.nl gaat dan ververst de lucht in.:p:p Nu al is het zover, dat ik je toestemming opnieuw wil vragen dat ik jouw naam en emailadres bewaar en kan blijven gebruiken om je te...

Lees meer >>